Dotacje

Naszym celem jest pomoc klientom Biura w otrzymaniu dotacji na realizację projektu. Aby skutecznie go realizować Biuro współpracuje z wykwalifikowanymi doradcami wspierającymi działania klienta. W ramach świadczonych usług służymy pomocą w pozyskiwaniu środków z UE, kompleksowo przygotowując wnioski o dotacje oraz zapewniając skuteczne rozliczenie zrealizowanych projektów. Pomagamy w przygotowaniu strony merytorycznej i technicznej wniosku o dofinansowanie, szacujemy koszty wykonania i wdrożenia (budżet). Nasza pomoc obejmuje następujące działania:

 

Etap I – Przygotowanie założeń projektu

W ramach tej części pomożemy wstępnie określić szanse projektu na otrzymanie wsparcia na podstawie ogólnej oceny założeń inwestycji, a także dostosować go do wymagań określonego działania. Obejmuje ona:
określenie pomysłu na projekt,


analiza wpasowania projektu w dokumenty programowe i strategiczne,
analiza finansowa możliwości realizacji projektu,
analiza pod kątem trwałości i wykonalności projektu.

Etap II– Przygotowanie realnego projektu

Podstawowy etap realizacji usługi obejmujący następujące działania:
przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
konsultacje,
złożenie wniosku.

Etap III - Realizacja i rozliczenie projektu

Wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz przyjęty do dofinansowania realizowany jest po uprzednim podpisaniu umowy o dofinansowanie z właściwą instytucją wdrażającą.
Aby prawidłowo zrealizować projekt wymagane jest sprawne zarządzanie, rozliczanie finansowe oraz prowadzenie sprawozdawczości. W ramach świadczonych usług oferujemy:
monitoring i nadzór nad realizacją projektu,
zarządzanie projektem oraz jego obsługa,
przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad prawidłowym rozliczeniem projektu.

Wszystkie prawa zastrzeżone Biuro Rachunkowe KONKRET Projekt i wykonanie Intersid 2008 Start  O firmie  Oferta  Porady  Ulgi Podatkowe  Cennik usług  Nasi Partnerzy  Kontakt  Polityka Plików Cookies